Aktivizo Cookie për funksionimin e duhur faqe.

345000 vizitorë në muaj
517 blerësit janë në vend tani
95 pasuritë e shitura dje
Monedhë: $ (USD)
Gjuhë: Shqip (SQ)
Portali Ndërkombëtare për blerjen dhe shitjen e bizneseve dhe pasurive komerciale
Mënyra më efikase Albania për të blerë me fitim ose shesin bizneset dhe asetet ekzistuese
HELP Përmirëso vendndodhjen

Detalet

Zyrë qendrore

Business Asset Exchange GmbH
Bahnofstrasse 54
CH-8001 Zürich
Switzerland

E-mail:

MwSt-Nr.: 608 470

Bordi Drejtues: Thomas Hisch

Zyra në CIS

ООО “БИЗНЕС АКТИВЫ”
ул. Монастырская, д. 57
614045 Пермь
Россия

Tel.: +7 (495) 7660567

E-mail:

ОГРН: 1135902010837
ИНН: 5902242254
КПП: 590201001

Drejtor Ekzekutiv: Andrey Suvorov

Llogari

Банк: ОАО “АВАНГАРД”
ИНН 7702021163
БИК 044525201
Корреспондентский счет №30101810000000000201
Адрес: ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
115035 Москва
Россия

Llogaria: 40702810300120030305 (për rubla)

Счет: 40702840600120030305 (в долларах)
SWIFT: CHASUS33
Номер счета: 400130386
Банк-корреспондент: JP Morgan Chase Bank N.A., New York, New York US

Ne e pranojmë

Kartat bankare
Unë e pranoj Yandex.Money
Yandex parave
WebMoney
dhe 10 sistemet e tjera të pagesave

Yandex.Money është një mënyrë e lehtë dhe të sigurt për të paguar për mallra dhe shërbime nëpërmjet internetit. Rimbushje dhe pagesa për urdhërat janë bërë në internetnë faqen e internetit të sistemit të pagesave.

Gjej biznes të mirë të lehtë

Listimet VIEW

Ne reklama relevante.

SHITJE BIZNESI shpejt dhe me fitim

Krijo një listë të

Ne kemi një pjesëmarrje të lartë.

REACH ekspertët më të mirë

Gjeni një ndërmjetësi

Brokers. Avokatët. Appraisers.