Aktivizo Cookie për funksionimin e duhur faqe.

345000 vizitorë në muaj
578 blerësit janë në vend tani
87 pasuritë e shitura dje
Monedhë: $ (USD)
Gjuhë: Shqip (SQ)
Portali Ndërkombëtare për blerjen dhe shitjen e bizneseve dhe pasurive komerciale
Mënyra më efikase Albania për të blerë me fitim ose shesin bizneset dhe asetet ekzistuese
HELP Përmirëso vendndodhjen

Vendet e mbuluara

Evropë

Azi

Amerikë Veriore

Amerikë Jugore

Amerika Qendrore

Oqeani

Afrika