345000 vizitorë në muaj
562 blerësit janë në vend tani
96 pasuritë e shitura dje
Monedhë: $ (USD)
Gjuhë: Shqip (SQ)
Portali Ndërkombëtare për blerjen dhe shitjen e bizneseve dhe pasurive komerciale
Mënyra më efikase në Albania për të blerë me fitim ose shesin bizneset dhe asetet ekzistuese
HELP Përmirëso vendndodhjen

Vendet e mbuluara

Evropë

Azi

Amerikë Veriore

Amerikë Jugore

Amerika Qendrore

Oqeani

Afrika