345000 vizitorë në muaj
590 blerësit janë në vend tani
112 pasuritë e shitura dje
Monedhë: ALL
Gjuhe: Shqip (SQ)
Portali Ndërkombëtare për blerjen dhe shitjen e bizneseve dhe pasurive komerciale
Mënyra më efikase në Albania për të blerë me fitim ose shesin bizneset dhe asetet ekzistuese
HELP Përmirëso vendndodhjen

Informacion në lidhje me biznesin

  • ALL
  • ALL
  • ALL

    Shuma e përgjegjësitë ndaj palëve të treta

Saktësia e vlerësuar

Saktësia e tanishme e rezultatit 0%

Më shumë informacion ju sigurojë, më i saktë vlerësimi i shpejtë do të jetë