345000 khách truy cập mỗi tháng
565 người mua hiện có mặt trên trang web
101 tài sản được bán hôm qua
Tiền tệ: $ (USD)
Ngôn ngữ: Việt (VI)
Cổng thông tin quốc tế cho các doanh nghiệp mua và bán tài sản thương mại
Cách hiệu quả nhất Vietnam lợi nhuận để mua hoặc bán doanh nghiệp và tài sản hiện có
CỨU GIÚP Để sửa chữa trang web

Thông tin về doanh nghiệp

  • $
  • $
  • $

    Số tiền của bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho các bên thứ ba

Độ chính xác ước tính

Độ chính xác của kết quả hiện tại 0%

Càng nhiều thông tin mà bạn cung cấp, chính xác hơn việc đánh giá nhanh sẽ