345000 khách truy cập mỗi tháng
515 người mua hiện có mặt trên trang web
120 tài sản được bán hôm qua
Tiền tệ: VND
Ngôn ngữ: Việt (VI)
Cổng thông tin quốc tế cho các doanh nghiệp mua và bán tài sản thương mại
Cách hiệu quả nhất Vietnam lợi nhuận để mua hoặc bán doanh nghiệp và tài sản hiện có
CỨU GIÚP Để sửa chữa trang web
BE THE FIRST BIẾT VỀ DANH SÁCH MỚI

CREATE AN ALERT

Ngay lập tức. Dễ dàng. Ít.

  • Cấu hình linh hoạt nhận thông báo về các quảng cáo mà bạn quan tâm
  • Hãy bán kinh doanh tìm kiếm cho bạn mình
KINH DOANH BÁN NHANH CHÓNG và lợi nhuận

CREATE A YẾT

Chúng tôi có một tham dự cao.

  • Phổ biến với du khách trong và ngoài nước
  • Việc niêm yết được gửi ngay cho cơ sở dữ liệu hiện có của người mua quan tâm
REACH THE BEST CHUYÊN GIA

Tìm một nhà môi giới

Môi giới. Luật sư. Giám định viên.

  • Lựa chọn thuận tiện của bất kỳ chuyên gia cần thiết cho việc giao dịch
  • Yêu cầu thuận tiện cho các chi phí dịch vụ của tất cả các chuyên gia