345000 khách truy cập mỗi tháng
568 người mua hiện có mặt trên trang web
110 tài sản được bán hôm qua
Tiền tệ: $ (USD)
Ngôn ngữ: Việt (VI)
Cổng thông tin quốc tế cho các doanh nghiệp mua và bán tài sản thương mại
Cách hiệu quả nhất Vietnam lợi nhuận để mua hoặc bán doanh nghiệp và tài sản hiện có
CỨU GIÚP Để sửa chữa trang web

Nước được

Âu châu

Á châu

Bắc Mỹ

Nam Mỹ

Trung Mỹ

Đại dương

Châu phi