Kích hoạt tính năng Cookie cho việc vận hành chính xác.

345000 khách truy cập mỗi tháng
564 khách hàng hiện đang truy cập trang web
97 đồ vật được bán ngày hôm qua
Tiền tệ: $ (USD)
Ngôn ngữ: Việt (VI)
Cổng thông tin quốc tế cho các doanh nghiệp mua và bán tài sản thương mại
Cách hiệu quả nhất Vietnam lợi nhuận để mua hoặc bán doanh nghiệp và tài sản hiện có
CỨU GIÚP NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT

Nước được

Âu châu

Á châu

Bắc Mỹ

Nam Mỹ

Trung Mỹ

Đại dương

Châu phi