345000 επισκέπτες ανά μήνα
545 οι αγοραστές βρίσκονται στον ιστότοπο τώρα
80 τα στοιχεία ενεργητικού που πωλήθηκαν χθες
Νόμισμα: $ (USD)
Γλώσσα: Ελληνικά (EL)
Διεθνής πύλη για την αγορά και πώληση των επιχειρήσεων και των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος Greece να αγοράσει ή να πωλήσει επικερδώς υφιστάμενων επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων
ΒΟΗΘΕΙΑ Για να διορθώσετε τον ιστότοπο

Όροι χρήσης

Δικτυακός τόπος BUSINESS-ASSET.COM και άλλες καθρέφτες στις τοπικές περιοχές (εφεξής ΒΑΧ) ανήκει και λειτουργεί από Business Asset Exchange GmbH (Bahnhofstrasse 54, Zürich, 8001, Switzerland).

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και αφήστε το.

Αν αρχίσει να περιηγηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ή μερικά από τα στοιχεία του, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε πλήρως με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Επιπλέον, αν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε επιχειρήσεις (και άλλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων) μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να συμφωνήσουν να δεσμεύονται από τους Όρους επιπλέον Αγοραστή ή / και τους Όρους πωλητή (που αναφέρονται παρακάτω).

Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται στη Γερμανία. Όλες οι επισκέψεις σε αυτή την ιστοσελίδα διέπεται από τη γερμανική νομοθεσία.

Αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, ακίνητα, εξοπλισμός, και / ή ατέλειες μπορούν να διαφημίζονται προς πώληση μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μόνο μια διαφήμιση κόμμα σε αυτή την ιστοσελίδα, αν έχετε ένα γνήσιο ενδιαφέρον για την αγορά του στοιχείου που προσφέρονται. Δεν θα πρέπει να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε πρόσωπο για άλλους σκοπούς, όπως η προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τρίτου σας ή εμπορευμάτων ή επιδιώκουν να ζητήσει επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρνηση

ΒΑΧ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, εκτός αν αυτή η απώλεια έρχεται περίπου ως αποτέλεσμα κάποιας απάτης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του ΒΑΧ.

ΒΑΧ δεν διεξάγει οποιεσδήποτε έρευνες ή δέουσας επιμέλειας σε οποιαδήποτε μέρη που είναι παρόντα ή καμιά διαφήμιση σε αυτή την ιστοσελίδα και τις διαφημίσεις τους και μπορεί να δεχτεί καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, έξοδα, απώλειες, δαπάνες ή ζημίες που προκύπτουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, λόγω της τυχόν ενέργειες που έγιναν από τους χρήστες βασίζεται σε κάθε πληροφορία, γνώμες ή τις συμβουλές που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Επιπλέον, τυχόν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά, έτσι δεν μπορεί να δεσμεύει τον πωλητή ή ΒΑΧ.

ΒΑΧ δεν επιλέγει ή να αναλύσει τους αγοραστές ανταποκρίνονται στις διαφημίσεις στην ιστοσελίδα της. Ο πωλητής είναι να επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται με τους χρήστες.

Κάθε αγοραστής ή πωλητής πραγματοποιεί μία συμφωνία με δική τους βασίζοντας κίνδυνο τις δικές τους αποφάσεις.

Προσωπικά δεδομένα

Από καιρό σε καιρό, ΒΑΧ συλλέγει αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από επισκέπτες της ιστοσελίδας. Όλα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία γερμανική Προστασίας Δεδομένων. Παρακαλώ διαβάστε Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων και την πρόσβαση σας και τα δικαιώματα διόρθωσης σε όλα τα δεδομένα για το άτομό σας.

Hypertext και Cookies

Σε περίπτωση που αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με οποιαδήποτε ιστοσελίδα λειτουργεί από οποιονδήποτε τρίτο ΒΑΧ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση που προκύπτει σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορία ή άλλη συναλλαγή με ή εκτελούνται για τέτοια ιστοσελίδα. Η παρουσία ενός συνδέσμου στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει να θεωρείται ως σύσταση ή την έγκριση του εν λόγω δικτυακού τόπου από ΒΑΧ.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτό το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε υλικό και τα δικαιώματα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε ΒΑΧ. Δεν δίνεται κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται σε ή σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα διαφορετικά από ό, τι επιτρέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Κάθε μεταβίβαση, πώληση, διανομή, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή τροποποίηση οποιουδήποτε υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα (εν όλω ή εν μέρει) απαγορεύεται αυστηρά, εκτός από με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΒΑΧ.

Παράβαση και αποζημίωση

Ως προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι δεν θα ανεβάσετε ή να δημοσιεύσετε οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό που ανεβάζετε ή να δημοσιεύσετε σε αυτή την ιστοσελίδα, αν, κατά τη γνώμη μας, το εν λόγω υλικό παραβιάζει ή είναι πιθανό να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε σας για το περιεχόμενο και την ακρίβεια οποιασδήποτε υλικό το οποίο φορτώθηκε ή δημοσιεύτηκε από οποιονδήποτε άλλο χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου.

Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε ΒΑΧ πλήρως σε οποιαδήποτε ζήτηση και να κρατήσει έτσι απαλλαγή της όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, τις ενέργειες, τις διαδικασίες και όλες οι άμεσες και έμμεσες ζημίες, απώλειες, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς την απώλεια κερδών, την οικονομική ζημία, τα μελλοντικά έσοδα , φήμη, τα αναμενόμενα κέρδη, νομικές και αμοιβές άλλους επαγγελματίες συμβούλους ») που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το περιεχόμενο του κάθε υλικό το οποίο φορτώθηκε ή δημοσιεύτηκε σε αυτή την ιστοσελίδα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Αν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο της κάθε υλικό το οποίο φορτώθηκε ή δημοσιεύτηκε σε αυτή την ιστοσελίδα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλώ ειδοποιήστε μας στο e-mail ή ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Όροι πωλητή

Πριν διαφήμιση της πώλησης μιας επιχείρησης ή προσέλκυση επενδύσεων σε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και ιδιαίτερα τον Αποποίηση καθώς και τους ακόλουθους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευθείτε από όλα αυτά, δεν θα πρέπει να διαφημίζουν την πώληση μιας επιχείρησης (και / ή οποιαδήποτε άλλα εμπορικά στοιχεία ενεργητικού) σε αυτή την ιστοσελίδα.

 1. Αυτή η ιστοσελίδα είναι για την πώληση των επιχειρήσεων, ακινήτων, εξοπλισμού ή / και ατέλειες. ΒΑΧ δεν ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή και απαγορεύεται αυστηρά να προσφέρουν οποιαδήποτε μορφή μετοχών, ομόλογα, κινητές αξίες, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή κάτι παρόμοιο μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε ΒΑΧ στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το αν μπορείτε να διαφημιστείτε σε αυτή την ιστοσελίδα.

 2. ΒΑΧ παρέχει αυτή την ιστοσελίδα που σας δίνει τη δυνατότητα να διαφημίζουν την πώληση των επιχειρήσεων ή την προσέλκυση των επενδύσεων σας. ΒΑΧ δεν διεξάγει οποιεσδήποτε έρευνες ή της δέουσας επιμέλειας σε αγοραστές, πωλητές, οι επιχειρήσεις συμβούλων ή μεσίτες που χρησιμοποιούν αυτό το δικτυακό τόπο, ή στη νομιμότητα των τυχόν δηλώσεις στην ιστοσελίδα της. ΒΑΧ συνιστά έντονα ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγξει και να επαληθεύσει τις προσφορές προσωπικά ή μέσω επαγγελματίες συμβούλους ή τους αντιπροσώπους σας.

 3. Αν είστε σε επαφή με ένα τρίτο πρόσωπο μέσω της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ο οποίος φαίνεται να είναι μη καλόπιστες ή που ενεργεί ανέντιμα ή κακώς με οποιονδήποτε τρόπο ή που σας επαφές για οποιοδήποτε άλλο σκοπό από το να διαπραγματευτεί την αγορά του στοιχείου που διαφήμισαν (όπως την πώληση των υπηρεσιών της), που θα έλθει σε επαφή ΒΑΧ στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση αμέσως καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες.

 4. Θα εγγυάται ότι το περιεχόμενο της διαφήμισης που τοποθετείτε στην ιστοσελίδα μας θα είναι αληθείς και ακριβείς και συμφωνούν να αποζημιώσετε ΒΑΧ ενάντια σε όλες τις διεκδικήσεις, τις απαιτήσεις, τις ενέργειες, διαδικασίες, έξοδα, απώλειες, δαπάνες ή ζημίες που μπορεί να υποστεί προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο είτε άμεση είτε έμμεση ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις σας κάτω από οποιαδήποτε ρύθμιση ή τη νομοθεσία σχετικά με τη χώρα στην οποία προστίθεται καταχώρισή σας.

 5. ΒΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να φορτώσετε οποιαδήποτε επιχειρηματική ευκαιρία (ή διαφήμιση για την επιχείρησή αγορά / πώληση) λίστα, αν, κατά την εύλογη γνώμη μας, θεωρούν αυτός ο κατάλογος να είναι ακατάλληλη, δόλια ή άλλως δεν καλόπιστος.

 6. ΒΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει οποιαδήποτε επιχειρηματική καταχώριση, αν, κατά την εύλογη γνώμη μας, θεωρούμε ότι η επεξεργασία θα βελτιώσουν την ποιότητα της ιστοσελίδας. ΒΑΧ δεν επιτρέπει την εμφάνιση του τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή σε μια επιχειρηματική καταχώριση. Όλα τα μηνύματα αγοραστής θα παραδοθεί στους πωλητές μέσω του δικτυακού τόπου. ΒΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστείτε τις καταχωρήσεις και αφαιρέστε τυχόν στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνονται.

 7. Η απόφαση πού να τοποθετήσει μια λίστα εντός του δείκτη των κατηγοριών των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΒΑΧ.

Πρόσθετοι όροι για τις επιχειρήσεις / μεσίτες / πράκτορες / μεσάζοντες

 1. Εάν η πώληση μιας επιχείρησης, επενδυτική ευκαιρία με την ιδιότητα του μεσίτη, ο πράκτορας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή του διαμεσολαβητή, έτσι ώστε να μην πωλούν στην προσωπική σας ικανότητα θα πρέπει να εγγραφείτε ως μεσάζων στην ιστοσελίδα.

 2. Μπορείτε εγγυάστε ότι έχετε την πλήρη εξουσία και την άδεια να διαφημίσει την επιχείρηση (ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό πλεονέκτημα) ή επενδυτική ευκαιρία στην ιστοσελίδα από τον ιδιοκτήτη και, ιδίως, ότι δεν έχετε διαφημίζονται μια επιχείρηση (ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό πλεονέκτημα) με την απλή λήψη μακριά ένα τρίτο διαμεσολαβητή ή χρηματιστή, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

 3. Όταν ΒΑΧ συνεργάζεται με το μεσίτη, τον πράκτορα ή άλλη επιχείρηση ιστοσελίδες, ΒΑΧ δίνει αυτοί οι διαμεσολαβητές κανένα δικαίωμα κυριότητας στο λογισμικό που χρησιμοποιείται, ή πληροφορίες που αναρτώνται στις ιστοσελίδες τους.

Συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, de-μεταγλώττιση, αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη εξέλιξη οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με τους δικτυακούς τόπους εκτός στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. ΒΑΧ διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος δικτυακού τόπου και για κάθε πληροφορία που παρέχουμε σε εσάς για χρήση στην ιστοσελίδα σας.

Όροι Αγοραστή

Πριν επικοινωνήσετε με έναν πωλητή μιας επιχείρησης μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και ιδιαίτερα τον Αποποίηση καθώς και τους ακόλουθους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευθείτε από όλα αυτά, δεν θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν πωλητή για την αγορά μιας επιχείρησης (και / ή οποιαδήποτε άλλα εμπορικά στοιχεία ενεργητικού) σε αυτή την ιστοσελίδα.

 1. ΒΑΧ παρέχει αυτή την ιστοσελίδα που σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσουν τις επιχειρήσεις (και / ή οποιαδήποτε άλλα εμπορικά στοιχεία ενεργητικού) σε επαφή με πρόσωπα που διαφημίζουν σε αυτή την ιστοσελίδα. ΒΑΧ δεν διεξάγει οποιεσδήποτε έρευνες ή της δέουσας επιμέλειας σε αγοραστές, πωλητές ή μεσίτες που χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα. ΒΑΧ συνιστά έντονα ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγξει και να επαληθεύσει τις προσφορές προσωπικά ή μέσω επαγγελματίες συμβούλους ή τους αντιπροσώπους σας.

 2. Αν είστε σε επαφή με ένα τρίτο πρόσωπο μέσω της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ο οποίος φαίνεται να είναι μη καλόπιστες ή που ενεργεί ανέντιμα ή κακώς με οποιονδήποτε τρόπο, εσείς θα επικοινωνήσει ΒΑΧ στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση αμέσως καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες.

 3. Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε ΒΑΧ ενάντια σε όλες τις διεκδικήσεις, τις απαιτήσεις, τις ενέργειες, διαδικασίες, έξοδα, απώλειες, δαπάνες ή ζημίες που μπορεί να υποστεί οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Πληρωμές

 1. ΒΑΧ απαιτεί πληρωμές για υπηρεσίες, μεταξύ άλλων με την πιστωτική κάρτα, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εκ των προτέρων. ΒΑΧ θα σας χρεώσει σε στερλίνες Βρετανίας, ρωσικά ρούβλια, δολάρια ή ευρώ, ανάλογα με την υπηρεσία και τη χώρα διαμονής σας. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να καταβάλει τους ισχύοντες τοπικούς φόρους.

 2. Σε περίπτωση αθέτησης της έχει ΒΑΧ τεχνική ικανότητα ορίζει την επέκταση της δημοσίευσης της ανακοίνωσης, με αντίστοιχες αυτόματες πληρωμές με έναν χρήστη τραπεζική κάρτα. Ο χρήστης έχει πάντα την επιλογή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση στο λογαριασμό σας στον ιστότοπο. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ο πωλητής θα πρέπει να παρακολουθούν ανεξάρτητα τη συνάφεια των διαφημίσεών σας και να τα απενεργοποιεί αμέσως εάν είναι απαραίτητο.

Επιστροφές

 1. Είστε σε θέση να τερματίσετε τη συνδρομή σας ή να ακυρώσετε την αγγελία σας μόνοι σας, ακολουθώντας τους συνδέσμους ακύρωση του λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μέσω e-mail. Για να αποφευχθεί φορτίζεται μηνιαίες συνδρομές ή τέλη διαφήμισης, ΒΑΧ πρέπει να λαμβάνουν ειδοποίηση ακύρωσης σας πριν από την πρώτη ημέρα του μήνα τιμολόγησης ή μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής σας.

 2. Όλες οι πληρωμές δεν είναι επιλέξιμες για επιστροφή. Ιστοσελίδες και τις διαφημίσεις των συνδρομητών και οι διαφημιστές που έχουν ακυρωθεί των μελών τους, ή θα πρέπει η περίοδος ισχύος των πιστωτικών καρτών άκρα τους και δεν μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους άλλους κάρτα για χρέωση, μπορεί να ακυρωθεί.

 3. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας διατηρούνται μέχρι σήμερα. Αν δεν είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την πληρωμή από την κάρτα σας, λυπούμαστε που θα είναι απαραίτητο να αναστείλει τη συνδρομή και την καταγραφή (ες) σας, μέχρι να μας δώσετε τα στοιχεία μιας έγκυρης κάρτας πληρωμής. Μπορείτε να το κάνετε αυτό επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών ή με ενημέρωση των στοιχείων της κάρτας σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στο λογαριασμό σας. Θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για τυχόν εκκρεμείς πληρωμές, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν όταν ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί.

Επιπλέον όροι για μεσίτες / μεσάζοντες

 1. Όταν ΒΑΧ συνεργάζεται με το μεσίτη, ο πράκτορας ή ιστοσελίδες διαμεσολαβητή, ΒΑΧ σας δίνει κανένα δικαίωμα κυριότητας στο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτές τις ιστοσελίδες. Συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, de-μεταγλώττιση, αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη εξέλιξη οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με τους δικτυακούς τόπους εκτός στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. ΒΑΧ διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος δικτυακού τόπου και για κάθε πληροφορία που παρέχουμε σε εσάς για χρήση στην ιστοσελίδα σας. ΒΑΧ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτές τις ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχει την υπηρεσία της διαφήμισης σε μεσίτες, μεσάζοντες, τους πράκτορες, τους αγοραστές και τους πωλητές και κάθε άλλο διαφημιζόμενο ή το πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του. Όλα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Παρακαλώ διαβάστε Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα για το άτομό σας.

Με τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 • Σχετικά με εμάς
 • Οι παροχές μας
 • Εντολή
 • Δασμών και Υπηρεσίες
 • Ιστοσελίδα στατιστικά
 • Επαφές
Βρείτε καλή επιχειρηματική εύκολα

ΑΓΓΕΛΙΕΣ VIEW

Εμείς διαφημίσεις σχετικές.

Πουλήσει την επιχείρησή γρήγορα και κερδοφόρα

Δημιουργία μιας λίστας

Έχουμε μια υψηλή προσέλευση.

REACH τους καλύτερους εμπειρογνώμονες

Βρείτε ένα μεσίτη

Μεσίτες. Δικηγόροι. Εκτιμητές.