345000 επισκέπτες ανά μήνα
557 οι αγοραστές βρίσκονται στον ιστότοπο τώρα
90 τα στοιχεία ενεργητικού που πωλήθηκαν χθες
Νόμισμα: € (EUR)
Γλώσσα: Ελληνικά (EL)
Διεθνής πύλη για την αγορά και πώληση των επιχειρήσεων και των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος Greece να αγοράσει ή να πωλήσει επικερδώς υφιστάμενων επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων
ΒΟΗΘΕΙΑ Για να διορθώσετε τον ιστότοπο

Πληροφορίες για την επιχείρηση

  • Το ποσό των υποχρεώσεων προς τρίτους

Εκτιμώμενη ακρίβεια

Τρέχουσα ακρίβεια του αποτελέσματος 0%

Οι περισσότερες πληροφορίες που παρέχετε, τόσο πιο ακριβής είναι η ταχεία αξιολόγηση θα είναι