345000 επισκέπτες ανά μήνα
542 οι αγοραστές βρίσκονται στον ιστότοπο τώρα
110 τα στοιχεία ενεργητικού που πωλήθηκαν χθες
Νόμισμα: $ (USD)
Γλώσσα: Ελληνικά (EL)
Διεθνής πύλη για την αγορά και πώληση των επιχειρήσεων και των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος Greece να αγοράσει ή να πωλήσει επικερδώς υφιστάμενων επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων
ΒΟΗΘΕΙΑ Για να διορθώσετε τον ιστότοπο

Τρέχουσες κενές θέσεις

Προς το παρόν, η εταιρεία έχει τις ακόλουθες κενές θέσεις:

  • Διαχειριστής
  • Αντιγράφος
  • Ειδικός SEO
  • Ειδικός υποστήριξης

Για να εξετάσετε την υποψηφιότητά σας, πρέπει να περάσετε το τεστ.