Aktivizo Cookie për funksionimin e duhur faqe.

345000 vizitorë në muaj
502 klientët janë në vend tani
100 objekte të shitura dje
Monedhë: $ (USD)
Gjuhë: Shqip (SQ)
Portali Ndërkombëtare për blerjen dhe shitjen e bizneseve dhe pasurive komerciale
Mënyra më efikase Albania për të blerë me fitim ose shesin bizneset dhe asetet ekzistuese
HELP KOMENTE DHE SUGJERIME