345000 besökare per månad
586 köpare finns på platsen nu
101 tillgångar som såldes igår
Valuta: kr (SEK)
Språk: Svenska (SV)
Internationell portal för att köpa och sälja företag och kommersiella tillgångar
Det effektivaste sättet Sweden lönsamt att köpa och sälja redan befintliga verksamheter och tillgångar
HJÄLPA Att fixa webbplatsen

Användarvillkor

Webbplats BUSINESS-ASSET.COM och dess övriga speglar på lokala domäner (nedan kallat BAX) ägs och drivs av Business Asset Exchange GmbH (Bahnhofstrasse 54, Zürich, 8001, Switzerland).

Innan du använder denna webbplats, bör du noga läsa följande regler och villkor som reglerar användningen av denna webbplats. Om du inte samtycker till dessa villkor, ska du inte använda denna webbplats och lämna det.

Om du började bläddra igenom eller använda webbplatsen eller några av dess beståndsdelar, betyder det att du helt överens om att dessa villkor.

Dessutom, om du vill köpa eller sälja företag (och andra affärstillgångar) via webbplatsen, måste du gå med på att vara bunden av den extra Köparens Villkor och / eller Säljarens Villkor (nedan).

Denna webbplats är värd i Tyskland. Alla besök på denna webbplats styrs av tysk lagstiftning.

Denna webbplats har utformats så att företag, fastigheter, utrustning och / eller franchising kan annonseras till försäljning via webbplatsen. Du bör endast kontakta en part reklam på denna hemsida om du har ett genuint intresse för att köpa objektet som erbjuds. Du bör inte kontakta någon person för andra ändamål, såsom att erbjuda din eller tredje parts varor eller tjänster eller varor eller försöka värva företag på något sätt.

Disclaimer

BAX tar inget ansvar för förlust eller skada som du kan lida till följd av din användning av denna webbplats, såvida inte förlusten kommer till stånd som en följd av något bedrägeri eller allvarlig försummelse hos BAX.

BAX bedriver ingen utredningar eller due diligence i alla partier nuvarande eller reklam alls på denna webbplats och deras reklam och kan acceptera något ansvar för några krav, kostnader, förluster, kostnader eller skador som uppstår direkt eller indirekt på grund av eventuella åtgärder som vidtas av användare grundas på uppgifter, åsikter eller råd på denna webbplats. Dessutom har några annonser på webbplatsen utgör inte ett bindande erbjudande så att den inte kan binda säljaren eller BAX.

BAX inte valt ut eller analysera köparna svarar på annonser på webbplatsen. Säljaren är att kommunicera och förhandla med användarna.

Varje köpare eller säljare effekter en affär på egen risk basering av sina egna beslut.

Personuppgifter

Från tid till annan, BAX samlar butiker och använder personlig information som samlas in från besökare på denna webbplats. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande tyska dataskyddslagstiftningen. Läs Sekretesspolicy för information om insamling och användning av personuppgifter och din tillgång till och korrigering rättigheter till alla uppgifter som finns om dig.

Hyper och Cookies

När denna webbplats är kopplad till någon hemsida som drivs av tredje part BAX tar inget ansvar som uppstår i samband med något innehåll, information eller transaktion på eller som utförs på sådan webbplats. Närvaron av en länk på vår hemsida ska inte anses vara en rekommendation från en sådan webbplats genom BAX.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter som hänför sig till denna webbplats, inklusive eventuella varumärken som används på denna webbplats, upphovsrätt i alla material och rättigheter i alla uppgifter som finns på denna webbplats ägs av eller licensieras till BAX. Du är inte ges någon rätt att använda immateriella rättigheter som ingår i eller hör till denna webbplats på annat sätt än vad som tillåts i dessa användarvillkor. Varje överlåtelse, försäljning, distribution, reproduktion, kopiering eller modifiering av något material som finns på denna webbplats (helt eller delvis) är strängt förbjudet annat än med föregående skriftligt medgivande från BAX.

Intrång och ersättning

Som ett villkor för din användning av denna webbplats accepterar du att inte ladda upp eller publicera material som bryter mot upphovsrätten, varumärke eller andra immateriella rättigheter för tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort material som du laddar upp eller lägga till denna webbplats om, enligt vår mening, kränker sådant material eller troligen kommer att bryta mot upphovsrätten, varumärke eller andra immateriella rättigheter för tredje part.

Vi ansvarar inte för dig för innehållet eller riktigheten av något material uppladdade eller publiceras av någon annan användare av denna webbplats.

Du accepterar härmed att ersätta BAX i sin helhet på alla krav och hålla den så skadeslösa mot alla anspråk, krav, åtgärder, förfaranden och alla direkta och indirekta skador, förluster, kostnader och utgifter (inklusive, utan begränsning utebliven vinst, ekonomisk förlust, framtida intäkter , rykte, förväntade besparingar, juridiska och andra professionella rådgivare arvoden) anslutna direkt eller indirekt med innehållet i något material laddas upp eller publiceras på denna webbplats intrång i upphovsrätten, varumärke eller andra immateriella rättigheter för tredje part.

Om du tror att innehållet i något material laddas upp eller publiceras på denna webbplats kränker dina immateriella rättigheter, vänligen meddela oss på e-post eller postadress som anges på hemsidan.

Säljarens villkor

Innan reklam försäljning av ett företag eller locka investeringar på denna webbplats bör du noga läsa Villkor och särskilt Disclaimer samt följande villkor. Om du inte accepterar att vara bunden av alla dessa, ska du inte annonsera försäljningen av ett företag (och / eller andra kommersiella tillgångar) på denna webbplats.

 1. Denna sida är till försäljning av företag, fastigheter, utrustning och / eller franchising. BAX inte reglerat av Financial Services Authority eller något annat tillsynsorgan och du är strängt förbjudet att erbjuda någon form av aktier, obligationer, värdepapper, kollektiva investeringar eller något liknande via webbplatsen. Vänligen kontakta BAX vid post- eller e-postadress om du är osäker på om du kan annonsera på denna webbplats.

 2. BAX tillhandahåller denna webbplats som ger dig möjlighet att annonsera försäljningen av ditt företag eller locka investeringar. BAX inte utför några utredningar eller due diligence i köpare, säljare, företag konsulter eller mäklare som använder denna webbplats, eller in i legitimitet eventuella uttalanden som gjorts på hemsidan. BAX rekommenderar starkt att du gör allt för att kontrollera och verifiera erbjudanden personligen eller genom dina professionella rådgivare eller agenter.

 3. Om du blir kontaktad av en tredje part genom din användning av denna webbplats som verkar vara icke bona fide eller som agerar oärligt eller fel på något sätt eller som kontaktar dig för något annat syfte än att förhandla köpet av det objekt som du har annonserat (t.ex. försäljning av sina tjänster), kommer du att kontakta BAX på post- eller e-postadress genast anger fullständig information.

 4. Du garanterar att innehållet i annonsen du placerar på hemsidan kommer att vara sann och korrekt och härmed samtycker till att gott BAX mot alla anspråk, krav, åtgärder, förfaranden, kostnader, förluster, kostnader eller skador som kan uppkomma oavsett hur det uppstår direkt eller indirekt som ett resultat av din användning av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, uppkomna av dina förpliktelser enligt någon föreskrift eller lagstiftning som rör det land där din placering läggs.

 5. BAX förbehåller sig rätten att vägra att lägga upp någon affärsmöjlighet (eller annons om affärer köp / försäljning) notering om vi, i vår rimliga åsikt, anser en sådan notering vara felaktig, bedrägligt eller annars inte bona fide.

 6. BAX förbehåller sig rätten att ändra företagsuppgifter om vi, i vår rimliga åsikt, tror en sådan redigering kommer att förbättra kvaliteten på webbplatsen. BAX tillåter inte visning av en säljarens kontaktuppgifter inom en företagsuppgifter. Alla köpare meddelanden kommer att levereras till säljarna via webbplatsen. BAX förbehåller sig rätten att redigera listor och ta bort eventuella kontaktuppgifter ingår.

 7. Beslutet var att placera en notering inom index för affärskategorier ska vara eget gottfinnande BAX.

Ytterligare villkor för företagens / mäklare / agenter / förmedlare

 1. Om du säljer en verksamhet, investeringsmöjlighet i egenskap av en mäklare, agent eller någon annan form av mellanhand så att du inte säljer i din personliga kapacitet måste du registrera dig som en mellanhand på webbplatsen.

 2. Du garanterar att du har den fullständiga auktoritet och tillåtelse att annonsera verksamheten (eller någon annan kommersiell tillgång) eller investeringsmöjlighet på hemsidan från ägaren och framför allt att du inte har annonserat ett företag (eller någon annan kommersiell tillgång) genom att helt enkelt ta bort en tredje part mellanhand eller mäklare utan tillstånd från ägaren.

 3. Där BAX samarbetar med mäklare, agent eller andra fasta hemsidor, BAX ger dessa mellanhänder inga äganderätten till den programvara som används, eller information som publiceras på sina webbplatser.

Du samtycker till att du inte kommer att kopiera, de-kompilera, demontera eller bakåtkompilera någon programvara som används i samband med de webbplatser sparar i den utsträckning som lagen tillåter. BAX behåller upphovsrätten till denna webbplats och för all information som vi tillhandahåller till dig för användning på din webbplats.

Köparens villkor

Innan du kontaktar en säljare av ett företag genom denna webbplats bör du noga läsa Villkor och särskilt Disclaimer samt följande villkor. Om du inte accepterar att vara bunden av alla dessa, ska du inte kontakta en säljare om köp av ett företag (och / eller andra kommersiella tillgångar) på denna webbplats.

 1. BAX tillhandahåller denna webbplats som ger dig möjlighet att köpa företag (och / eller andra kommersiella tillgångar) genom att kontakta personer som annonserar på denna webbplats. BAX inte utför några utredningar eller due diligence i köpare, säljare eller mäklare som använder denna webbplats. BAX rekommenderar starkt att du gör allt för att kontrollera och verifiera erbjudanden personligen eller genom dina professionella rådgivare eller agenter.

 2. Om du blir kontaktad av en tredje part genom din användning av denna webbplats som verkar vara icke bona fide eller som agerar oärligt eller felaktigt på något sätt, kommer du att kontakta BAX på post- eller e-postadress genast anger fullständig information.

 3. Du accepterar härmed att ersätta BAX mot alla anspråk, krav, åtgärder, förfaranden, kostnader, förluster, kostnader eller skador som kan uppkomma oavsett hur det uppstår direkt eller indirekt till följd av din användning av denna webbplats.

Betalningar

 1. BAX kräver betalning för tjänster, inklusive med kreditkort, om inte annat avtalats i förväg. BAX tar betalt i brittiska pund Sterling, ryska rubel, US dollar eller euro, beroende på tjänsten och ditt hemland. Du kan också behöva betala eventuella lokala skatter.

 2. Vid standard ha BAX teknisk kapacitet sätter utvidgning av offentliggörandet av annonsen, med en motsvarande automatisk betalning med bankkort användare. Användaren har alltid möjlighet att stänga av auto-förnyelse i ditt konto på webbplatsen. För att undvika missförstånd, måste säljaren självständigt övervaka relevansen av dina annonser och inaktivera dem snabbt om det behövs.

Återbetalning

 1. Du kan avsluta din prenumeration eller avboka din annons själv, efter avboknings länkar i ditt konto eller kontakta vår kundtjänst via e-post. För att undvika att debiteras månadsvis abonnemang eller reklam avgifter, måste BAX emot din uppsägning meddelande före den första dagen i fakturerings månad eller en vecka i förväg om din förnyelseteckningsdagen.

 2. Alla betalningar är inte berättigade till bidrag. Webbplatser och annonser av abonnenter och annonsörer som har annullerats sitt medlemskap, eller bör giltighetstiden för deras kreditkort ändar och att de inte ger oss informerar om andra kort för fakturering, kan avbrytas.

 3. Se till att dina betalkortsuppgifter hålls uppdaterade. Om vi inte kan behandla betalningen från ditt kort, beklagar vi att det kommer att bli nödvändigt att avbryta din prenumeration och notering (er) tills du förser oss med information om ett giltigt betalkort. Du kan göra detta genom att kontakta kundtjänst eller genom att uppdatera dina kortuppgifter lagras säkert på ditt konto. Du kommer fortfarande att vara ansvarig för eventuella restbelopp som inte kunde tillgodoses när kontot avbröts.

Ytterligare villkor för mäklare / förmedlare

 1. Där BAX samarbetar med mäklare, agent eller mellanhand hemsidor, BAX ger dig inga äganderätten till den programvara som används i samband med dessa webbplatser. Du samtycker till att du inte kommer att kopiera, de-kompilera, demontera eller bakåtkompilera någon programvara som används i samband med de webbplatser sparar i den utsträckning som lagen tillåter. BAX behåller upphovsrätten till denna webbplats och för all information som vi tillhandahåller till dig för användning på din webbplats. BAX behåller också rätten att använda uppgifter som samlats in på dessa webbplatser för att ge sin reklam service till mäklare, mellanhänder, agenter, köpare och säljare och alla andra annonsör eller personen som kan använda sin tjänst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs Sekretesspolicy för information om insamling och användning av personuppgifter och dina åtkomsträttigheter till alla uppgifter som finns om dig.

Genom att använda sig av webbplatsen samtycker du till dessa villkor.

Hitta bra affär lätt

VIEW LIST

Vi annonser som är relevanta.

Sälja tjänster snabbt och lönsamt

SKAPA EN LISTA

Vi har en hög närvaro.

REACH de bästa experterna

Hitta en mäklare

Mäklare. Advokater. Värderingsmän.

Andra städer: