345000 odwiedzających miesięcznie
517 kupujących obecnie na stronie
102 aktywa sprzedane wczoraj
Waluta: $ (USD)
Język: Polski (PL)
Jeden z wiodących portali do kupna i sprzedaży gotowych biznesów oraz aktywów komercyjnych
Najbardziej efektywny sposób aby kupić lub sprzedać z zyskiem istniejące biznesy i aktywa w lokalizacji Polska
POMOC SUGESTIE

Zasady korzystania

Witryna internetowa BUSINESS-ASSET.COM i jego inne lusterka boczne z lokalnych domen (zwany dalej BAX) jest własnością i jest zarządzana przez Business Asset Exchange GmbH (Bahnhofstrasse 54, Zürich, 8001, Switzerland).

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej, należy uważnie przeczytać poniższe zasady i warunki regulujące korzystanie z tej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie należy korzystać z tej strony i pozostawić.

Jeśli zaczął przeglądać lub korzystać ze strony internetowej lub niektórych jego elementów, oznacza to, że w pełni zgadzam się na te warunki.

Ponadto, jeśli chcesz kupić lub sprzedać firmom (i inne zasoby firmy) za pośrednictwem tej strony internetowej, musisz zgodzić się na przestrzeganie Warunków dodatkowych Kupującego i / lub Warunki Sprzedającego (przedstawione poniżej).

Ta strona jest na serwerze w Niemczech. Wszystkie wizyty na tej stronie internetowej są regulowane przez ustawodawstwo niemieckie.

Ta strona internetowa została zaprojektowana tak, aby przedsiębiorstwa, nieruchomości, sprzęt i / lub franchising może być reklamowane poprzez tę stronę. Należy tylko zwrócić się do reklamy firmy na tej stronie, jeśli masz prawdziwe zainteresowanie zakupem element oferowanych. Nie należy skontaktować się z każdą osobę do innych celów, takich jak oferowanie towarów Twój lub podmiotów trzecich lub usług lub towarów lub stara się pośredniczyć w żaden sposób.

Zrzeczenie się

BAX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody może ponieść w wyniku korzystania z tej strony internetowej, chyba, że ​​chodzi o straty w wyniku jakiegoś oszustwa lub poważnego uchybienia ze strony BAX.

BAX nie prowadzi żadnych badań ani należytej staranności do żadnej partii obecnych lub reklamowych ogóle na tej stronie i ich reklamy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, koszty, straty, koszty lub szkody wynikające bezpośrednie lub pośrednie z powodu jakichkolwiek działań podejmowanych przez użytkowników na podstawie wszelkich informacji, opinii lub porady zawarte w tej witrynie. Ponadto wszelkie reklamy na stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty, więc nie może wiązać się ze sprzedawcą lub BAX.

BAX nie wybrać lub analizować nabywców odpowiadających na reklamy na stronie internetowej. Sprzedający jest komunikować się i negocjować z użytkowników.

Każdy kupujący lub sprzedający efekty deal na własne ryzyko w oparciu o własne decyzje.

Dane osobowe

Od czasu do czasu, BAX zbiera sklepów i wykorzystuje dane osobowe zebrane od osób odwiedzających tę stronę. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Proszę przeczytać Polityka prywatności Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych oraz dostępem i praw korekcyjnych do wszelkich danych przechowywanych o tobie.

Hipertekst i Cookies

W przypadku, gdy strona ta jest związana z żadnymi stronie internetowej prowadzonej przez osobę trzecią BAX nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z tytułu wszelkich treści, informacji lub transakcji lub prowadzone na takim serwisie. Obecność link na naszej stronie internetowej nie mogą być uznane za rekomendację lub potwierdzenie takiej stronie przez BAX.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do tej strony internetowej, w tym wszelkie znaki towarowe użyte na tej stronie internetowej, praw autorskich w każdym materiale i praw w jakichkolwiek danych zawartych na tej stronie są własnością lub licencjonowane BAX. Nie podano żadnych praw do użytkowania wszelkich praw własności intelektualnej zawarte lub odnoszące się do tej witryny w inny sposób niż dozwolony w niniejszych warunkach użytkowania. Przekazywanie, sprzedaż, dystrybucja, powielanie, kopiowanie lub modyfikacja jakichkolwiek materiałów zawartych na tej stronie (w całości lub w części) jest zabronione, inne niż z uprzedniej pisemnej zgody BAX.

Naruszenie i odszkodowania

Warunkiem korzystania z tej witryny, Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ani żadnych materiałów, które narusza praw autorskich, znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdego materiału lub przesyłasz na tej stronie internetowej, jeśli naszym zdaniem, taki materiał narusza lub może naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.

Nie będzie odpowiedzialny wam za treści i dokładności jakiegokolwiek materiału przesłanego lub umieszczane przez innych użytkowników tej strony internetowej.

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zwolnienie BAX w całości na dowolnym popytu i zachować wyrównaniu wszystkich tak roszczeń, żądań, działania, postępowania i wszystkie pośrednie i bezpośrednie szkody, straty, koszty i wydatki (w tym za utratę zysków, straty gospodarcze, przyszłe przychody reputacja, spodziewanych oszczędności oraz opłaty prawne i innych profesjonalnych doradców ") związane bezpośrednio lub pośrednio z treścią przesłanego lub jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej narusza ona praw autorskich, znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.

Jeśli uważasz, że zawartość każdego materiału przesłanego lub pisał na tej stronie internetowej narusza praw własności intelektualnej, prosimy o poinformowanie nas w wiadomości e-mail lub adres pocztowy wskazany na stronie internetowej.

Warunki sprzedawcy

Przed reklama sprzedaż przedsiębiorstwa lub przyciągnięcie inwestycji na tej stronie należy dokładnie zapoznać się z Warunki korzystania z serwisu, aw szczególności Disclaimer oraz następujące warunki. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać wszystkich tych, nie należy reklamować sprzedaży przedsiębiorstwa (i / lub innych aktywów handlowych) na tej stronie.

 1. Ta strona jest dla sprzedaży firm, nieruchomości, sprzęt i / lub franchising. BAX nie jest regulowany przez Financial Services Authority lub innego organu regulacyjnego i są surowo zabronione oferowania jakiejkolwiek formie akcji, obligacji, papierów wartościowych, zbiorowych programów inwestycyjnych lub coś podobnego za pośrednictwem tej strony internetowej. Prosimy o kontakt z BAX w pocztowym lub adres e-mail, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy można reklamować się na tej stronie.

 2. BAX zapewnia tej stronie, która daje możliwość reklamowania sprzedaży firmy lub przyciąganiu inwestycji ci. BAX nie prowadzi żadnych badań ani należytej staranności do kupujących, sprzedających, firmach konsultantów lub pośredników, którzy korzystają z tej strony internetowej, lub do zasadności wszelkich oświadczeń na stronie internetowej. BAX zaleca, aby dołożyć wszelkich starań w celu sprawdzenia i zweryfikowania oferty osobiście lub przez swoich profesjonalnych doradców lub przedstawicieli.

 3. W przypadku kontaktu przez osobę trzecią, poprzez korzystanie z tej strony internetowej, która wydaje się być non dobrej wierze lub kto działa nieuczciwie lub nieprawidłowo lub w jakikolwiek sposób, który kontaktuje się z tobą w żadnym innym celu niż do negocjacji w sprawie nabycia przedmiotu zostały reklamowane (takich jak sprzedaż swoich usług), można skontaktować się z BAX w pocztowym lub adres e-mail niezwłocznie określający szczegóły.

 4. Użytkownik oświadcza, że ​​treść ogłoszenia można umieścić na stronie internetowej będą prawdziwe i dokładne, i niniejszym wyraża zgodę na zwolnienie BAX przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działania, postępowania, koszty, straty, wydatki i odszkodowania może ponieść czemukolwiek, bezpośrednie lub pośrednie w wyniku korzystania z tej strony internetowej, w tym, ale nie ograniczając się do, wynikających z niej zobowiązań wynikających z regulacji lub ustawodawstwa właściwego do kraju, w którym listą dodaje.

 5. BAX zastrzega sobie prawo do odmowy przesłania jakichkolwiek możliwości biznesowych (lub reklamy o działalności kupna / sprzedaży) aukcji, jeśli w naszej uzasadnionej opinii, za takie witryny za niewłaściwe, oszukańcze lub w inny sposób, nie w dobrej wierze.

 6. BAX zastrzega sobie prawo do redagowania jakichkolwiek informacji o firmie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii, że taka edycja będzie poprawy jakości strony internetowej. BAX nie zezwala na wyświetlanie danych kontaktowych sprzedawcy w ciągu wpisie o firmie. Wszystkie wiadomości kupujący będą dostarczane do sprzedawców, za pośrednictwem strony internetowej. BAX zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania dowolnych aukcji dane kontaktowe zawarte.

 7. Decyzja, gdzie umieścić listę w indeksie kategoriach biznesowych są w wyłącznej gestii BAX.

Dodatkowe warunki dla firm / brokerów agentów / pośredników /

 1. Jeśli sprzedajesz gospodarczej, możliwości inwestycyjne w charakterze maklera, lub jakiejkolwiek innej formie pośrednika, tak że nie sprzedają w swoim własnym imieniu, musisz się zarejestrować jako pośrednik na stronie internetowej.

 2. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną władzę i uprawnienia do reklamowania działalności gospodarczej (lub innego składnika aktywów handlowej) lub możliwości inwestycyjne na stronie właściciela, aw szczególności, że nie reklamowane firmy (lub innego składnika aktywów komercyjną), po prostu biorąc to się trzeci pośrednik stroną lub pośrednik bez zgody właściciela.

 3. Gdzie BAX współpracuje z brokera, agenta lub innych mocnych stron internetowych, BAX daje Pośrednicy nie prawa własności do oprogramowania używanego lub informacji zamieszczonych na stronach internetowych.

Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, de-kompilacji, demontować lub inżynierii wstecznej oprogramowania używanego w związku z strony internetowe zapisać w zakresie dozwolonym przez prawo. BAX zachowuje prawa autorskie tej strony oraz do wszelkich informacji, które oferujemy Państwu do wykorzystania na swojej stronie.

Warunki Kupującego

Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą firmy za pośrednictwem tej strony należy dokładnie zapoznać się z Warunki korzystania z serwisu, aw szczególności Disclaimer oraz następujące warunki. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać wszystkich tych, nie należy skontaktować się ze sprzedawcą w sprawie nabycia przedsiębiorstwa (i / lub innych aktywów handlowych) na tej stronie.

 1. BAX zapewnia tej stronie, która daje możliwość zakupu przedsiębiorstwa (i / lub innych aktywów komercyjnych) przez osoby kontaktujących, którzy reklamują się na tej stronie internetowej ci. BAX nie prowadzi żadnych badań ani należytej staranności do nabywców, sprzedawców i pośredników, którzy korzystają z tej strony internetowej. BAX zaleca, aby dołożyć wszelkich starań w celu sprawdzenia i zweryfikowania oferty osobiście lub przez swoich profesjonalnych doradców lub przedstawicieli.

 2. W przypadku kontaktu przez osobę trzecią, poprzez korzystanie z tej strony internetowej, która wydaje się być non dobrej wierze lub kto działa nieuczciwie lub nieprawidłowo w jakikolwiek sposób, można skontaktować się z BAX w pocztowym lub adres e-mail niezwłocznie określający szczegóły.

 3. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zwolnienie BAX przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działania, postępowania, koszty, straty, wydatki i odszkodowania może ponieść czemukolwiek, bezpośrednie lub pośrednie w wyniku korzystania z tej strony internetowej.

Płatności

 1. BAX wymaga płatności za usługi, w tym za pomocą karty kredytowej, chyba że uzgodniono inaczej z góry. BAX będzie pobierać opłaty w funtach brytyjskich Sterling, rubli rosyjskich, dolary lub euro, w zależności od usługi i kraju zamieszkania. Można również zapłacić wszelkie należne podatki lokalne.

 2. W przypadku niewywiązania się z konieczności BAX możliwości techniczne określa rozszerzenie publikacji ogłoszenia, o odpowiednich automatycznych płatności z użytkownikiem karty bankowe. Użytkownik ma zawsze możliwość wyłączenia automatycznego przedłużenia na swoim koncie na stronie. Aby uniknąć nieporozumień, sprzedający musi samodzielnie monitorować trafność reklam i wyłączyć je szybko w razie potrzeby.

Zwroty

 1. Jesteś w stanie zakończyć subskrypcję lub zrezygnować z reklam się, na linki anulowanie rezerwacji na koncie lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby uniknąć pobierana miesięczne abonamenty lub opłaty reklamowe, BAX musi otrzymać powiadomienie o anulowaniu przed pierwszym dniem miesiąca rozliczeniowego lub jeden tydzień przed datą odnowienia subskrypcji.

 2. Wszystkie płatności nie kwalifikują się do refundacji. Strony internetowe i aukcje przez abonentów i reklamodawców, którzy anulowane swoje członkostwo lub powinno okres ważności ich kart kredytowych końcach i nie zapewni nam infomation na inne karty do połączeń, mogą być anulowane.

 3. Prosimy upewnić się, że dane kart płatniczych są uaktualniane. Jeśli nie jesteśmy w stanie przetworzyć płatności z karty, żałujemy, że nie będzie to konieczne do zawieszenia subskrypcji i lista (y), aż nam szczegóły ważnej karty płatniczej. Można to zrobić kontaktując się z działem obsługi klienta lub poprzez aktualizację danych karty bezpiecznie przechowywane na koncie. Nadal będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek zaległych płatności, które nie mogą być spełnione, gdy konto zostało zawieszone.

Dodatkowe warunki dla brokerów / pośredników

 1. Gdzie BAX współpracuje z brokera, agenta lub stron internetowych pośrednika, BAX daje żadnych praw własności do oprogramowania używanego w odniesieniu do tych stron. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, de-kompilacji, demontować lub inżynierii wstecznej oprogramowania używanego w związku z strony internetowe zapisać w zakresie dozwolonym przez prawo. BAX zachowuje prawa autorskie tej strony oraz do wszelkich informacji, które oferujemy Państwu do wykorzystania na swojej stronie. BAX zachowuje również prawo do korzystania z danych zgromadzonych na tych stronach internetowych, w celu zapewnienia jego obsługę reklamową, maklerów, pośredników, agentów, kupujących i sprzedających oraz innych dostawcy lub osoby, które mogą korzystać z jego usług. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych. Proszę przeczytać Polityka prywatności Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych oraz praw dostępu do wszelkich danych zgromadzonych o tobie.

Korzystając z usług tej stronie, zgadzasz się na te warunki.

Przydatne linki

 • O nas
 • Nasze zalety
 • Zespół
 • Opłaty i usługi
 • Statystyki serwisu
 • Kontakt
Znajdź łatwo aktywa biznesowe

ZOBACZ OFERTY

Mamy najnowsze oferty.

Sprzedaj interes szybko i z zyskiem

DODAJ OGŁOSZENIE

Mamy dużo odwiedzin.

DOTRZYJ DO NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW

ZNAJDŹ EKSPERTA

Brokerzy. Prawnicy. Rzeczoznawcy.