345000 odwiedzających miesięcznie
510 kupujących obecnie na stronie
116 aktywa sprzedane wczoraj
Waluta: zł (PLN)
Język: Polski (PL)
Jeden z wiodących portali do kupna i sprzedaży gotowych biznesów oraz aktywów komercyjnych
Najbardziej efektywny sposób aby kupić lub sprzedać z zyskiem istniejące biznesy i aktywa w lokalizacji Wroclaw
POMOC SUGESTIE

Restauracja w CH Wroclavia

40 000 zł - 60 000 zł  
 • Forma
  Sprzedaż działającej firmy
 • Działalność:
  Działający
 • Typ
  Właściciel
PL213040
04.02.2023 o 21:56   Kontrola trafności: 05.02.2023

Opis działalności

- FOR ENGLISH, SEE BELOW-

Witaj,

Sprzedam majątek restauracji, w tym wyspę i znajdujące się w niej maszyny/środki trwałe.

Restauracja znajduje się na drugim piętrze, wielka kuchnia (food court) w centrum handlowym Wroclavia.

W restauracji znajduje się w pełni wyposażona wyspa, gotowa do wykorzystania przy obecnej franczyzie (5 lat doświadczenia, od otwarcia galeri w październiku 2017) lub do zmiany w zupełnie nowym biznesie.

Wyspa ma dobry potencjał do rozwoju, biorąc pod uwagę, że po pandemii 2020 roku pracownicy licznych sąsiadujących biur powrócili do pracy stacjonarnej.

Biznes znajduje się w strategicznym obszarze drugiego piętra, w samym centrum food court.

Dobra sprzedaż jest gwarantowana, ponieważ są wysokie footfalls dla kinomanów i podróżnych weekendowych, również w niedzielę, biorąc pod uwagę kino / dworzec autobusowy / dworzec PKP, które są w pełni otwarte, jak również nowy obszar arcade video-gry (dla rodzin, nastolatków i dzieci).

Cena za lokal wynosi około 45-50 tys. zł. Ewentualne rabaty są zarezerwowane w przypadku jednorazowej zapłaty.

Potencjalny nabywca wpłaciłby kaucję, po negocjacjach z Wroclavią będzie musiał zapłacić również kwotę około 30-35.000 zł (2 czynsze plus VAT, w tym 2 niewielkie czynsze za kaucję na -2 piętrze), która zostanie oddana od wynajmującego na koniec okresu najmu. Ta kwota nie jest oczywiście przeznaczona dla sprzedającego.

Dobrze jest mieć 10000 zł początkowej gotówki na ubezpieczenie, 2 pierwsze faktury od dostawców żywności (które muszą być zapłacone gotówką), akt notarialny i urządzenie fiskalne.

Okres najmu to zazwyczaj 3 lata z centrum handlowym Wroclavia, a czynsz został już dla Ciebie wynegocjowany na kwotę 2.300- 2.500 EUR miesięcznie netto (czynsz płacony jest w Euro, wydatki i kaucja w PLN).

Kaucja na piętrze -2 kosztuje około 950-970 netto miesięcznie plus jakieś dodatkowe wydatki na marketing, wodę, prąd w wysokości około 2.500 netto miesięcznie.

W wyspie nie używa się gazu, nie ma toalet ani stolików, co drastycznie zmniejsza inne koszty dla potencjalnego nabywcy.

Przy dobrze rozwiniętym marketingu, potencjalny obrót po 6 miesiącach może wynieść ok 80000- 85000 zł miesięcznie lub więcej, w tym 5 dostaw (Wolt, Bolt, Uber Eats, Glovo i Pyszne).


Hello everyone,

I am selling a restaurant’s assets, including the island and the machinery/assets in it.

The restaurant is located on second floor (+2), grand kitchen (food court) at Wroclavia shopping mall.

The restaurant is a fully equipped island, ready to be used with the current franchising (5 years of experience, since the opening of the galery in October 2017) or to be changed in a brand new business.

The island has a good potential to grow with a sharp owner, considering that after 2020’s pandemic, the offices are getting full once yet as in the past.

This business is located in a strategic area of the second floor, right in the center of the food court.

As being in the very busy high profile shopping mall, good sales are guaranteed as there are high footfalls for cinema goers and weekend travellers, also on Sunday, considering the cinema/bus staton/train station which are fully open, as well as the new arcade video-game area (for families, teenagers and kids).

Actual price for the restaurant would be around PLN 45-50,000 PLN. Possible discounts are reserved if you pay one-off.

A potential buyer would deposit, after negotiating with Wroclavia, an amount of about PLN 30-35,000 (2 rents plus VAT, including 2 small rents for the deposit on the -2 floor), that will be given back from the landlord at the end of lease period. This amount is of course not for the seller.

It’s a good idea to have 10,000 PLN of initial cash for insurance, first 2 invoices from food suppliers (that must be paid on cash), notarial act and fiscal machine.

Lease period is usually 3 years with Wroclavia shopping mall and the rent has been already negotiated for you for an amount of 2,300- 2,500 EUR per month NET (the rent is paid in Euro, expenses and deposit in PLN).

The deposit in floor -2 costs around 950-970 PLN net per month plus some additional expenses for marketing, water, electricity of around 2,500 PLN net per month.

No gas is used in the island, no toilette or tables are present, reducing drastically other costs for the potential buyer.

With the marketing boost, potential turnover after 6 months could be at least PLN 80,000- 85,000 a month, including 5 deliveries (Wolt, Bolt, Uber Eats, Glovo and Pyszne).

 • Jednostki:
  Działająca firma, Personel, Rzeczowe aktywa trwałe

Geografia i położenie

 • Miasto:
 • Galeria Handlowa Wroclavia, wyspa w poziom +2, Food Court.

Warunki transakcji

 • Cena:
  40 000 zł - 60 000 zł

Sprawy korporacyjne

 • Liczba właścicieli:
  1
Znajdź łatwo aktywa biznesowe

ZOBACZ OFERTY

Mamy najnowsze oferty.

Sprzedaj interes szybko i z zyskiem

DODAJ OGŁOSZENIE

Mamy dużo odwiedzin.

DOTRZYJ DO NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW

ZNAJDŹ EKSPERTA

Brokerzy. Prawnicy. Rzeczoznawcy.