345000 besøkende per måned
542 kjøpere er på nettstedet nå
80 eiendeler solgt i går
Valuta: kr (NOK)
Språk: Norsk (NO)
Internasjonal portal for kjøp og salg av virksomheter og kommersielle eiendeler
Den mest effektive måten Norway å lønnsomt kjøpe eller selge eksisterende virksomheter og eiendeler
HJELP Å fikse siden

Vilkår for bruk

Nettsted BUSINESS-ASSET.COM og andre speil på lokale domener (heretter omtalt som BAX) eies og drives av Business Asset Exchange GmbH (Bahnhofstrasse 54, Zürich, 8001, Switzerland).

Før du bruker dette nettstedet, bør du lese nøye gjennom følgende vilkår og betingelser som gjelder for bruk av dette nettstedet. Hvis du ikke godtar disse betingelsene, må du ikke bruke denne nettsiden og la den.

Hvis du begynte å bla gjennom eller bruke nettstedet eller noen av dets elementer, betyr det at du fullt ut godtar disse vilkårene og betingelsene.

Videre, hvis du ønsker å kjøpe eller selge virksomheter (og andre driftsmidler) via dette nettstedet, må du samtykker i å være bundet av den ekstra Kjøpers Vilkår og / eller Selgers Vilkår (se nedenfor).

Dette nettstedet er vert i Tyskland. Alle besøkene til dette nettstedet er underlagt tysk lovgivning.

Dette nettstedet er designet slik at bedrifter, eiendom, utstyr og / eller franchising kan bli annonsert for salg via denne nettsiden. Du bør bare ta kontakt med en fest reklame på dette nettstedet hvis du har en genuin interesse i å kjøpe elementet som tilbys. Du bør ikke ta kontakt med en person for andre formål, for eksempel å tilby din eller tredjeparts varer eller tjenester eller varer eller ønsker å drive forretningsvirksomhet på noen måte.

Ansvarsfraskrivelse

BAX påtar seg intet ansvar for tap eller skade du kan bli påført som følge av din bruk av dette nettstedet uten at tapet kommer som et resultat av noen svindel eller alvorlig forseelse på den delen av BAX.

BAX ikke foreta noen undersøkelser eller due diligence i noen parter nåværende eller reklame overhodet på dette nettstedet og deres annonser og påtar seg ikke ansvar for eventuelle krav, kostnader, tap, utgifter eller skader som oppstår direkte eller indirekte på grunn av handlinger utført av brukere som følge av informasjon, meninger eller råd som finnes på dette nettstedet. I tillegg har noen annonser på nettstedet ikke utgjør et bindende tilbud slik at det ikke kan binde selger eller BAX.

BAX ikke velger ut og analysere kjøperne reagerer på annonsene på nettstedet. Selgeren er å kommunisere og forhandle med brukerne.

Hver kjøper eller selger effekter en avtale på egen risiko basere sine egne avgjørelser.

Personlige data

Fra tid til annen, samler BAX butikker og bruker personlig informasjon samles inn fra besøkende til denne nettsiden. All behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende tysk Data Protection lovgivning. Vennligst les Personvernpolicy for detaljer om innsamling og bruk av personopplysninger og din tilgang og korrigering rettigheter til alle data om deg.

Hypertext og Cookies

Hvor dette nettstedet er knyttet til en nettside som drives av en tredjepart BAX påtar seg intet ansvar eller ansvar som oppstår i forbindelse med noe innhold, informasjon eller transaksjon eller gjennomført på en slik nettside. Tilstedeværelsen av en link på vår hjemmeside skal ikke anses å være en anbefaling eller oppfordring av en slik nettside ved BAX.

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter knyttet til dette nettstedet, inkludert eventuelle varemerker brukt på dette nettstedet, opphavsrett i ethvert materiale og rettigheter i alle data som finnes på dette nettstedet eies av eller lisensiert til BAX. Du er ikke gitt noen rett til å bruke alle immaterielle rettigheter som finnes i eller knyttet til dette nettstedet på annen måte enn det som er tillatt i disse bruksvilkårene. Ved overføring, salg, distribusjon, reproduksjon, kopiering eller modifisering av materialet på dette nettstedet (helt eller delvis) er strengt forbudt annet enn med skriftlig samtykke fra BAX.

Krenkelse og erstatning

Som betingelse for Deres bruk av denne websiden, aksepterer du ikke å laste opp eller legge ut materiale som krenker opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne alt materiale du laste opp eller legge inn dette nettstedet hvis, etter vår mening, slikt materiale krenker eller er egnet til å krenke opphavsretten, varemerker eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for innholdet eller nøyaktigheten av materiale lastet opp eller lagt ut av en annen bruker av dette nettstedet.

Du godtar herved å BAX i sin helhet på noen etterspørsel og holde det så skadesløs mot alle krav, krav, handlinger, prosedyrer og alle direkte og indirekte skader, tap, kostnader og utgifter (inkludert uten begrensning til, tap av fortjeneste, økonomisk tap, fremtidig inntekt , omdømme, forventede besparelser, juridiske og avgifter andre profesjonelle rådgivere ') koblet direkte eller indirekte med innholdet av ethvert materiale lastet opp eller postet på dette nettstedet krenker opphavsretten, varemerker eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart.

Hvis du mener at innholdet av materiale lastet opp eller postet på dette nettstedet krenker dine immaterielle rettigheter, vennligst gi oss beskjed på e-post eller postadresse angitt på nettstedet.

Selgerens vilkår

Før annonsering salg av en virksomhet eller tiltrekke seg investeringer på dette nettstedet bør du lese nøye vilkårene for bruk og spesielt Ansvarsfraskrivelse samt følgende vilkår. Hvis du ikke godtar å være bundet av alle disse, bør du ikke annonsere salg av en virksomhet (og / eller andre kommersielle eiendeler) på denne nettsiden.

 1. Dette nettstedet er for salg av virksomheter, eiendom, utstyr og / eller franchising. BAX er ikke regulert av Financial Services Authority eller andre tilsynsorgan, og det er strengt forbudt å tilby noen form av aksjer, obligasjoner, verdipapirer, fond eller noe lignende via denne nettsiden. Ta kontakt BAX ved post- eller e-postadresse hvis du er i tvil om hvorvidt du kan annonsere på denne nettsiden.

 2. BAX gir denne nettsiden som gir deg muligheten til å annonsere salg av virksomheten eller å tiltrekke investeringer. BAX utfører ikke noen undersøkelser eller due diligence i kjøpere, selgere, firmaer konsulenter eller meglere som bruker denne nettsiden, eller til legitimiteten av eventuelle uttalelser på nettstedet. BAX anbefaler sterkt at du gjør alt for å kontrollere og verifisere tilbud personlig eller gjennom dine profesjonelle rådgivere eller agenter.

 3. Hvis du blir kontaktet av en tredjepart gjennom din bruk av dette nettstedet som ser ut til å være ikke bona-fide eller som opptrer uærlig eller feil på noen måte eller som kontakter deg for noe annet formål enn å forhandle om kjøp av varen du har annonsert (for eksempel salg av sine tjenester), vil du kontakte BAX ved post- eller e-postadresse straks sette ut alle detaljer.

 4. Du garanterer at innholdet av annonsen du plasserer på nettstedet vil være sann og nøyaktig, og herved godtar å beskytte BAX mot alle krav, krav, handlinger, prosedyrer, kostnader, tap, utgifter eller skader det kan medføre måtte oppstå enten direkte eller indirekte som et resultat av din bruk av dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, som følge av dine forpliktelser i henhold til eventuelt regelverk eller lovverk som er relevant for det landet hvor oppføringen er lagt til.

 5. BAX forbeholder seg retten til å nekte å laste opp noen forretningsmulighet (eller reklame om virksomheten kjøp / salg) notering dersom vi, i vår fornuftig mening, vurdere en slik liste for å være uriktig, uredelig eller ellers ikke bona fide.

 6. BAX forbeholder seg retten til å redigere enhver bedrift oppføringen hvis vi, i vår fornuftig mening, tror en slik redigering vil forbedre kvaliteten på nettsiden. BAX ikke tillater visningen av en selgers kontaktdetaljer innenfor en virksomhetsoppføring. Alle kjøper meldinger vil bli levert til selgere via nettsiden. BAX forbeholder seg retten til å redigere oppføringer og fjerne eventuelle kontaktdetaljer inkludert.

 7. Beslutningen hvor du vil plassere en oppføring i indeksen virksomhetskategorier skal være på eget skjønn av BAX.

Ytterligere vilkår for firmaer / meglere / agenter / formidlere

 1. Hvis du selger en bedrift, investeringsmulighet i egenskap av en megler, agent eller noen annen form for mellomledd, slik at du ikke selger i din personlige kapasitet må du registrere deg som en mellommann på nettstedet.

 2. Du garanterer at du har full myndighet og tillatelse til å annonsere virksomheten (eller hvilken som helst annen kommersiell ressurs) eller investeringsmulighet på nettsiden fra eieren og spesielt at du ikke har annonsert en bedrift (eller hvilken som helst annen kommersiell ressurs) ved å ta den av en tredjepart mellommann eller megler uten tillatelse fra eieren.

 3. Hvor BAX samarbeider med megler, agent eller andre faste nettsteder, gir BAX disse mellomledd ingen eiendomsrett til programvaren som brukes, eller informasjon lagt ut på sine nettsider.

Du godtar at du ikke vil kopiere, dekompilere, demontere eller omvendt utvikling av programvare som brukes i forbindelse med nettsteder i den grad loven tillater. BAX beholder opphavsretten til denne nettsiden og for all informasjon som vi gir deg for bruk på ditt nettsted.

Kjøper vilkår

Før du kontakter en selger av en virksomhet gjennom dette nettstedet bør du lese nøye vilkårene for bruk og spesielt Ansvarsfraskrivelse samt følgende vilkår. Hvis du ikke godtar å være bundet av alle disse, bør du ikke ta kontakt med en selger om kjøp av en virksomhet (og / eller andre kommersielle eiendeler) på denne nettsiden.

 1. BAX gir denne nettsiden som gir deg muligheten til å kjøpe bedrifter (og / eller andre forretningsmessige eiendeler) ved å kontakte personer som annonserer på denne nettsiden. BAX utfører ikke noen undersøkelser eller due diligence i kjøpere, selgere eller meglere som bruker denne nettsiden. BAX anbefaler sterkt at du gjør alt for å kontrollere og verifisere tilbud personlig eller gjennom dine profesjonelle rådgivere eller agenter.

 2. Hvis du blir kontaktet av en tredjepart gjennom din bruk av dette nettstedet som ser ut til å være ikke bona-fide eller som opptrer uærlig eller feil på noen måte, vil du kontakte BAX ved post- eller e-postadresse straks sette ut alle detaljer.

 3. Du godtar herved å BAX mot alle krav, krav, handlinger, prosedyrer, kostnader, tap, utgifter eller skader det kan medføre måtte oppstå enten direkte eller indirekte som et resultat av din bruk av dette nettstedet.

Betalinger

 1. BAX krever betaling for tjenester, herunder med kredittkort, med mindre annet er avtalt på forhånd. BAX vil belaste deg i britiske pund, russiske rubler, amerikanske dollar eller euro, avhengig av hvilken tjeneste og landet du bor. Du kan også ha å betale gjeldende lokale skatter.

 2. Ved mislighold av å ha BAX teknisk evne setter utvidelse av offentliggjøring av annonsen, med en tilsvarende automatiske betalinger med bankkort bruker. Brukeren har alltid muligheten til å slå av automatisk fornyelse i din konto på nettstedet. For å unngå misforståelser, må selgeren uavhengig kontroll av relevans av annonser og deaktivere dem omgående hvis det er nødvendig.

Refusjoner

 1. Du er i stand til å avslutte abonnementet eller avbestille din annonse selv, følgende avbestillings lenkene i kontoen din eller kontakte vår kundeservice via e-post. For å unngå å bli belastet månedlig abonnement eller reklame avgifter, må BAX mottar avbestillingen varsel før den første dagen av fakturerings måned eller en uke i forkant av fornyelse av abonnementet dato.

 2. Alle betalinger er ikke kvalifisert for en tilbakebetaling. Nettsteder og annonser for abonnenter og annonsører som har sagt opp sitt medlemskap, eller bør gyldighetsperiode på sine kredittkort slutter og de ikke gi oss informasjon om hvordan andre kort for fakturering, kan bli kansellert.

 3. Sørg for at betalingskortopplysninger blir holdt oppdatert. Hvis vi ikke klarer å behandle betalingen fra kortet ditt, beklager vi at det vil være nødvendig å suspendere abonnementet og oppføringen (e) før du gir oss med detaljer om et gyldig betalingskort. Du kan gjøre dette ved å kontakte kundeservice eller ved å oppdatere kortdetaljene dine er lagret sikkert i kontoen din. Du vil fortsatt være ansvarlig for eventuelle utestående betalinger som ikke kunne være oppfylt når kontoen ble suspendert.

Ytterligere vilkår for meglere / mellomledd

 1. Hvor BAX samarbeider med megler, agent eller mellommann nettsteder, gir BAX du ingen rettigheter til eierskap til programvaren som brukes i forhold til disse nettstedene. Du godtar at du ikke vil kopiere, dekompilere, demontere eller omvendt utvikling av programvare som brukes i forbindelse med nettsteder i den grad loven tillater. BAX beholder opphavsretten til denne nettsiden og for all informasjon som vi gir deg for bruk på ditt nettsted. BAX forbeholder seg også retten til å bruke data som er samlet på disse nettstedene for å kunne gi sin annonsering service til meglere, mellommenn, agenter, kjøpere og selgere og enhver annen annonsør eller person som kan bruke sin tjeneste. All behandling av personopplysninger er gjort i samsvar med Data Protection lovgivning. Vennligst les Personvernpolicy for detaljer om innsamling og bruk av personopplysninger og dine tilgangsrettigheter til alle data om deg.

Ved å bruke tjenestene på nettsiden, godtar du disse vilkårene.

Finn gode forretninger lett

Få oversikt

Vi annonser som er relevante.

SELGE BUSINESS raskt og lønnsomt

Lage en liste

Vi har en høy deltakelse.

REACH de beste ekspertene

Finn en megler

Brokers. Advokater. Takstmenn.