345000 bezoekers per maand
561 kopers zijn nu op de site
94 activa die gisteren zijn verkocht
Valuta: € (EUR)
Taal: Nederlands (NL)
Internationale portal voor het kopen en verkopen van bedrijven en commerciële activa
De meest efficiënte manier in Netherlands om winstgevend te kopen of verkopen van bestaande activiteiten en activa
HELPEN Om de site te repareren

Gebruiksvoorwaarden

Website BUSINESS-ASSET.COM en de andere spiegels aan de lokale domeinen (hierna BAX) is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Business Asset Exchange GmbH (Bahnhofstrasse 54, Zürich, 8001, Switzerland).

Voor het gebruik van deze website, dient u zorgvuldig de volgende voorwaarden en bepalingen die het gebruik van deze website regeren lezen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken en laat het.

Als u bent begonnen om door te bladeren of gebruik de website of een deel van de elementen, het betekent dat je volledig akkoord gaat met deze voorwaarden.

Bovendien, als u wenst om de bedrijven (en andere bedrijfsmiddelen) via deze website kopen of verkopen, moet u akkoord met voorwaarden van de aanvullende Koper en / of de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder uiteengezet) de verkoper te worden gebonden.

Deze website is gehost in Germany. Alle bezoeken aan deze website wordt beheerst door de Duitse wetgeving.

Deze website is ontworpen, zodat bedrijven, vastgoed, apparatuur en / of franchise kan worden te koop aangeboden via deze website. U mag alleen contact met een partij reclame op deze website als je een oprechte interesse in de aankoop van het item dat wordt aangeboden. Je mag geen contact opnemen met een persoon voor andere doeleinden, zoals het aanbieden van goederen van uw of een derde partij of diensten of goederen of op zoek naar publiciteit te maken op welke manier.

Ontkenning

BAX aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van uw gebruik van deze website, tenzij dat verlies ontstaat als gevolg van een aantal fraude of grove schuld aan de zijde van BAX.

BAX geen onderzoek of due diligence-in elke aanwezige partijen of reclame dan ook op deze website en hun advertenties te voeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele claims, kosten, verliezen, uitgaven of schade voortvloeiend direct of indirect gevolg van enig genomen door gebruikers acties accepteren gebaseerd op de informatie, meningen of advies op deze website bevatte. Daarnaast, hebben geen advertenties op de website niet een bindend aanbod vormen dus het de verkoper of BAX niet kan binden.

BAX niet selecteren of de kopers reageren op de advertenties op de website te analyseren. De verkoper is om te communiceren en te onderhandelen met de gebruikers.

Iedere koper of verkoper effecten een deal op eigen risico baseren van hun eigen beslissingen.

Persoonlijke gegevens

Van tijd tot tijd, BAX verzamelt bewaart en gebruikt persoonlijke gegevens verzameld van de bezoekers van deze website. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de huidige wetgeving Duitse Data Protection. Gelieve te lezen Privacy beleid voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens en uw toegang en correctie rechten op alle gegevens die over u.

Hypertext en Cookies

Waar deze website is gekoppeld aan een website beheerd door een derde partij BAX aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit hoofde van enige inhoud, informatie of transactie op of buiten op een dergelijke website uitgevoerd. De aanwezigheid van een link op onze website mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling of goedkeuring van deze website door BAX zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, met inbegrip van handelsmerken die op deze website, copyright in elk materiaal en rechten in alle gegevens op deze website zijn eigendom van of in licentie bij BAX. U krijgen geen recht op enige intellectuele eigendomsrechten die in of ten aanzien van deze website anders dan toegestaan ​​in deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Elke overdracht, verkoop, distributie, reproductie, kopiëren of wijziging van enig materiaal op deze website (geheel of gedeeltelijk) is ten strengste verboden andere dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van BAX.

Inbreuk en schadevergoeding

Als voorwaarde aan het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord niet te uploaden of te posten van materiaal dat het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schendt.

Wij behouden ons het recht om materiaal dat u uploadt of post op deze website indien, naar onze mening, zoals materiaal inbreuk of waarschijnlijk op het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schendt verwijderen.

Wij zijn niet verantwoordelijk om u voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal geüpload of geplaatst door een andere gebruiker van deze website.

Hierbij stem je BAX volledig te vrijwaren voor elke vraag en houd het dus gevrijwaard van alle claims, eisen, acties, procedures en alle directe en indirecte schade, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, economische schade, toekomstige inkomsten , reputatie, verwachte besparingen, juridische en vergoedingen andere professionele adviseurs) die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de inhoud van enig materiaal geüpload of geplaatst op deze website inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

Als u van mening dat de inhoud van het materiaal geupload of gepost op deze website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, gelieve ons te verwittigen op het e-mail of postadres op de website aangegeven.

Voorwaarden van de aanbieder

Voordat reclame voor de verkoop van een bedrijf of het aantrekken van investeringen op deze website moet u zorgvuldig de Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder de Disclaimer en de volgende voorwaarden leest. Als u niet akkoord gaat met één van deze gebonden te zijn, moet je niet adverteren de verkoop van een bedrijf (en / of andere commerciële activa) op deze website.

 1. Deze website is voor de verkoop van bedrijven, vastgoed, apparatuur en / of franchises. BAX wordt niet gereguleerd door de Financial Services Authority of enige andere regelgevende instantie en u strikt uit het aanbieden van enige vorm van aandelen, obligaties, effecten, instellingen voor collectieve belegging of iets dergelijks via deze website verboden. Neem contact op met BAX op de post- of e-mailadres als u twijfelt over de vraag of u kunt adverteren op deze website.

 2. BAX biedt deze website die u de mogelijkheid om te adverteren de verkoop van uw bedrijf of het aantrekken van investeringen geeft. BAX geen onderzoeken of zorgvuldigheid uit te voeren naar de kopers, verkopers, bedrijven adviseurs of makelaars die gebruik maken van deze website, of naar de rechtmatigheid van de aan verklaringen op de website. BAX raadt u met klem alles in het werk om te controleren en verifiëren van aanbiedingen persoonlijk of via uw professionele adviseurs of agenten te maken.

 3. Als u worden benaderd door derden door het gebruik van deze website die lijkt te zijn niet bonafide of wie zijn handelt oneerlijk of onjuist op welke wijze of die contact met u opneemt voor een ander doel dan om de aankoop van het item dat u hebt geadverteerd onderhandelen (zoals de verkoop van haar diensten), zult u contact opnemen met BAX aan het post- of e-mailadres onverwijld waarin volledige details.

 4. U garandeert dat de inhoud van de advertentie die u op de website waar en nauwkeurig zijn en komen overeen BAX te vrijwaren tegen alle claims, eisen, acties, procedures, kosten, verliezen, uitgaven of schade op u te verhalen die ooit zou optreden, hetzij direct of indirect als gevolg van uw gebruik van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voortvloeiend uit uw verplichtingen uit hoofde van enige regelgeving of wetgeving in het land waar u uw vermelding wordt toegevoegd relevant.

 5. BAX behoudt zich het recht om te weigeren om een ​​zakelijke kans te uploaden (of reclame over zakelijke aankoop / verkoop) aanbieden als wij, in onze redelijke mening, overwegen deze opsomming van onjuiste, frauduleus of anderszins niet bonafide zijn.

 6. BAX behoudt zich het recht voor om te wijzigen welke business listing als wij, in onze mening, geloof zoals het bewerken zal de kwaliteit van de website te verbeteren. BAX niet de weergave van een Gegevens van de verkoper binnen een bedrijfsvermelding toe te staan. Alle koper berichten zullen naar verkopers worden geleverd via de website. BAX behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te bewerken en eventuele contactgegevens opgenomen te verwijderen.

 7. De beslissing waar om een ​​bedrijf te plaatsen binnen de index van zakelijke categorieën wordt overgelaten aan het goeddunken van BAX.

Aanvullende voorwaarden voor bedrijven / makelaars / agenten / tussenpersonen

 1. Als u de verkoop van een bedrijf, investeringsmogelijkheid in de hoedanigheid van een makelaar, agent of enige andere vorm van tussenpersoon, zodat je niet te verkopen in uw persoonlijke titel moet je als tussenpersoon op de website te registreren.

 2. U garandeert dat u de volledige bevoegdheid en de toestemming om het bedrijf te adverteren (of enig ander commercieel actief), of investeringsmogelijkheid op de website van de eigenaar en in het bijzonder hebben die je niet hebt geadverteerd een bedrijf (of een ander commercieel actief) door gewoon het uit een derde tussenpersoon of makelaar, zonder de toestemming van de eigenaar.

 3. Waar BAX werkt samen met makelaar, agent of andere stevige websites, BAX geeft deze tussenpersonen geen rechten van eigendom aan de gebruikte software, of informatie op hun websites.

Je gaat ermee akkoord dat u niet zult kopiëren, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van software gebruikt in verband met de websites op te slaan, voor zover toegestaan ​​door de wet. BAX behoudt het auteursrecht van deze website en voor alle informatie die wij aan u verstrekken voor gebruik op uw website.

Termen koper

Voordat u contact opneemt met een verkoper van een bedrijf door middel van deze website moet u zorgvuldig de Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder de Disclaimer en de volgende voorwaarden leest. Als u niet akkoord gaat met één van deze gebonden te zijn, moet je niet contact op met een verkoper over de aankoop van een bedrijf (en / of andere commerciële activa) op deze website.

 1. BAX biedt deze website die u de mogelijkheid om bedrijven (en / of andere commerciële activa) door contact met personen die adverteren op deze website aanschaffen geeft. BAX geen onderzoeken of zorgvuldigheid uit te voeren naar de kopers, verkopers of makelaars die deze website gebruiken. BAX raadt u met klem alles in het werk om te controleren en verifiëren van aanbiedingen persoonlijk of via uw professionele adviseurs of agenten te maken.

 2. Als u worden benaderd door derden door het gebruik van deze website die lijkt te zijn niet bonafide of die handelt oneerlijk of onjuist op enigerlei wijze te zijn, zul je contact opnemen met BAX aan het post- of e-mailadres onverwijld waarin volledige details.

 3. Hierbij stem je BAX te vrijwaren tegen alle claims, eisen, acties, procedures, kosten, verliezen, uitgaven of schade op u te verhalen die ooit zou optreden, hetzij direct of indirect als gevolg van uw gebruik van deze website.

Betalingen

 1. BAX vereist betalingen voor diensten, met inbegrip van met een creditcard, tenzij vooraf anders is overeengekomen. BAX factureert uw verblijf in Britse Ponden Sterling, Russische roebels, dollars of euro's, afhankelijk van de service en het land waar u woont. U kunt ook aan een van toepassing zijnde lokale belastingen te betalen.

 2. In het geval van de standaard van het hebben van BAX technische mogelijkheden zet de uitbreiding van de publicatie van de advertentie, met een overeenkomstige automatische betalingen met een bankkaart gebruiker. De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om automatische verlenging van uw account uit te schakelen op de site. Om misverstanden te voorkomen, moet de verkoper onafhankelijk toezicht op de relevantie van uw advertenties en deze onmiddellijk uit te schakelen indien nodig.

Terugbetalingen

 1. Je bent in staat om uw abonnement te beëindigen of uw advertentie te annuleren jezelf, na de annulering links in uw account of contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail. Om te voorkomen dat de maandelijkse abonnementen of reclame kosten in rekening worden gebracht, moet BAX uw opzegging vooraankondiging ontvangen om de eerste dag van de facturering maand of een week van tevoren van uw abonnement verlengingsdatum.

 2. Alle betalingen komen niet in aanmerking voor een terugbetaling. Websites en advertenties van abonnees en adverteerders, die hun lidmaatschap hebben geannuleerd, of moet de geldigheidsduur van hun creditcards uiteinden en zij ons niet te voorzien van infomatie op de andere kaart voor facturering, worden geannuleerd.

 3. Zorg ervoor dat de gegevens van uw creditcard up to date worden gehouden. Als we niet in staat zijn om de betaling te verwerken van uw kaart, betreuren wij het dat het nodig zal zijn om uw abonnement en notering (en) op te schorten, totdat u ons te voorzien van de details van een geldige betaalkaart. U kunt dit doen door contact op te nemen met de klantenservice of door een aanpassing van uw kaartgegevens veilig opgeslagen in uw account. Je zal nog steeds aansprakelijk zijn voor eventuele openstaande betalingen die niet kon worden voldaan wanneer uw account is opgeschort.

Aanvullende voorwaarden voor makelaars / tussenpersonen

 1. Waar BAX werkt samen met makelaar, agent of websites tussenpersoon, BAX geeft je geen recht van eigendom op de software die wordt gebruikt in relatie tot deze websites. Je gaat ermee akkoord dat u niet zult kopiëren, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van software gebruikt in verband met de websites op te slaan, voor zover toegestaan ​​door de wet. BAX behoudt het auteursrecht van deze website en voor alle informatie die wij aan u verstrekken voor gebruik op uw website. BAX behoudt ook het recht om gegevens die zijn verzameld op deze websites gebruiken om zijn reclame-service te bieden aan makelaars, tussenpersonen, agenten, kopers en verkopers en van een andere adverteerder of persoon die de dienst kunnen gebruiken. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming. Gelieve te lezen Privacy beleid voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens en uw toegangsrechten tot alle gegevens die over u.

Door gebruik te maken van de diensten van de website, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Vind goede zaken gemakkelijk

VIEW LISTINGS

We advertenties relevant.

Verkoop Zakelijke SNEL en winstgevend

Maak een aanbieding

We hebben een hoge opkomst.

Bereik de beste experts

Vind een makelaar

Brokers. Advocaten. Taxateurs.