345000 بازدید کنندگان در هر ماه
515 خریداران در حال حاضر در سایت هستند
101 دارایی دیروز فروخته شد
پول: IRR
زبان: فارسی (FA)
پورتال بین المللی برای خرید و کسب و کار فروش و دارایی های تجاری
کارآمد ترین راه در Iran به سودآوری خرید یا فروش کسب و کار و دارایی های موجود
کمک برای تعمیر سایت

اطلاعات در مورد کسب و کار

  • IRR
  • IRR
  • IRR

    مقدار هر بدهی به اشخاص ثالث

دقت برآورد

دقت جاری از نتیجه 0%

اطلاعات بیشتری ارائه دهید، ارزیابی دقیق تر سریع خواهد بود