345000 επισκέπτες ανά μήνα
550 οι αγοραστές βρίσκονται στον ιστότοπο τώρα
89 τα στοιχεία ενεργητικού που πωλήθηκαν χθες
Νόμισμα: $ (USD)
Γλώσσα: Ελληνικά (EL)
Διεθνής πύλη για την αγορά και πώληση των επιχειρήσεων και των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος Cyprus να αγοράσει ή να πωλήσει επικερδώς υφιστάμενων επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων
ΒΟΗΘΕΙΑ Για να διορθώσετε τον ιστότοπο

Ηλικιωμένων εταιρείες

Κατηγορίες τελειώσει επιχειρήσεις

Γεωγραφία