345000 посетители на месец
503 купувачи са на сайта в момента
112 продадени вчера активи
Валута: $ (USD)
Език: Български (BG)
Международен портал за покупка и продажба на готов бизнес и търговски активи
Най-ефективният начин в Fairfield за изгодно купуване или продаване на съществуващи предприятия и активи
ПОМОЩ Поправка за $