345000 посетители на месец
580 купувачи са на сайта в момента
111 продадени вчера активи
Валута: лв. (BGN)
Език: Български (BG)
Международен портал за покупка и продажба на готов бизнес и търговски активи
Най-ефективният начин в Несебър за изгодно купуване или продаване на съществуващи предприятия и активи
ПОМОЩ Поправка за $

Стационарна бензиностанция за автомобили

 • Вид
  Продажба на разработен бизнес
 • Дейност:
  Действащ
 • Създадена в:
  2013 (установен 11)
 • Тип
  Посредник
BG234661
20.07.2020 в 03:07   Проверете актуалността: 20.04.2024

Описание на бизнесът

Обща площ 1500 кв.м. Застроена площ - 359,6 кв.м.
Година на въвеждане в експлоатация - 2014 г.
1. Сграда на контролната зала с обща площ 20,8 кв.м. Площ на сградата - 26,2 кв.м.
2. Сенник с метална рамка - 145 кв.м.
3. Дозатор за гориво 1 брой
4. Остров за зареждане с гориво с площ от 5,4 кв.м.
5. Асфалтобетонна настилка на алеи и площадки с площ 1126 кв.м.
6. Бетонна платформа за изхвърляне на гориво с площ 43 кв.м.
7. Метален резервоар за гориво (подземен) с вместимост 25 кубически метра.
8. Метален резервоар за гориво (подземен) с вместимост 40 кубически метра.
9. Метален резервоар за гориво (подземен) с вместимост 10 кубически метра. (спешен случай)
10. Двукамерен метален резервоар за почистване на дъждовни канали с вместимост 10 кубически метра.
11. Изгребна яма с капацитет 2,5 м 3
12. Метален резервоар за противопожарно съхранение на вода (подземен) с капацитет 50 м 3
13. Метален резервоар за противопожарно съхранение на вода (подземен) с вместимост 75 м 3
14. Кабелен електропровод, подземен (380 V), дълъг 58,5 m.
15. Кабелна линия за улично осветление и захранване под земята (220 V) с дължина 170,6 m.
16. Лампи на метални стълбове, 11 бр.
17. Мълниезащита (метални стойки с лампи) в размер на 2 бр.

 • Елементи:
  Ръководене на бизнес, Помещения (сгради), Земя, Материални активи, Нематериални активи

География и местоположение

Условия за сделка

 • Цена:
  247 000 лв.

Корпоративни въпроси

 • Правна форма:
  Индивидуален предприемач
 • Брой на собствениците:
  1
 • Дял за продажба:
  Изцяло
 • Причина за продажба:
  Преместване 

Характеристики на помещенията (сградите)

 • Тип:
  Помещения
 • Година на построяване:
  2014
 • Важни характеристики:
  • С прозорци

Характеристика на терена

 • Обща площ:
  1 500 кв.м.
Намерете лесно добри бизнес активи

ПРЕГЛЕД НА ОБЯВИ

Най-актуалните обяви са при нас.

Продаване на бизнес активи бързо и изгодно

Добави обява

Имаме висока посещаемост.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКСПЕРТИ

Намерете експерт

Брокери. Адвокати. Оценители.