បើកការខូឃីស៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់តំបន់បណ្ដាញត្រឹមត្រូវ។

345000 អ្នកទស្សនាក្នុងមួយខែ
594 អតិថិជននៅលើគេហទំព័រឥឡូវនេះ
94 វត្ថុដែលបានលក់កាលពីម្សិលមិញ
រូបិយប័ណ្ណ: $ (USD)
ភាសា: ខ្មែរ (KM)
វិបផតថលអន្តរជាតិសម្រាប់ការទិញនិងលក់អាជីវកម្មនិងទ្រព្យសម្បត្តិពាណិជ្ជកម្ម
វិធីដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតក្នុងការ Ashburn ការទិញឬលក់ប្រាក់ចំនេញអាជីវកម្មនិងទ្រព្យសកម្មដែលមានស្រាប់
ជំនួយ យោបល់និងសំណូមពរ

ប​ណ្តា​ប្រទេស​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់

នៅ​អឺរ៉ុប

អាស៊ី

អាមេរិក​ខាងជើង

អាមេរិក​ខាងត្បូង

អាមេរិក​ក​ណ្តា​ល

អូ​សេ​អា​នី

ទ្វីប​អា​ហ្រ្វិ​ក